Valgfag 9. trinn

DESIGN OG REDESIGN

Design og redesign er et fag for elever som er opptatt av estetikk (det vakre), som liker å bruke hender, redskap og ulike verktøy for å skape noe eget. Vi setter opp et 3-årig løp for faget slik at elevene skal få mulighet for god faglig utvikling og variasjon. Oppgavene er praktiske, med forskjellige materialer og teknikker. Ofte blir det gitt flere oppgaver å velge mellom, og vi legger til rette for fordypning i enkelte teknikker hvis eleven ønsker.

FYSISK AKTIVITET OG HELSE

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte.

I løpet av året vil vi drive med mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, blant annet styrke- og utholdenhetstrening, ski og skøyter, diverse individuelle idretter og lagidretter – gjerne litt alternative treningsformer. På fagdager vil vi dra på turer på sykkel, ski eller på beina og lage mat ute i naturen. Det blir noen teoritimer i løpet av året, og du skal lage et eget trenings- og kostholdsprogram og gjennomføre dette. Du som velger dette må være innstilt på å delta aktivt i timene – uansett aktivitet, samarbeide med lærer og de andre elevene og vise fair play.

NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV

I valgfaget Natur, miljø og friluftsliv legger vi størst vekt på delen knyttet til friluftsliv. Vi er ute på tur i forskjellige årstider og med varierende lengde. I skoleåret 2016/2017 har vi gjennomført flere dagsturer i tillegg til to overnattingsturer. Den første på høsten der vi overnattet i telt eller lavvo. Den andre var en vintertur der vi overnattet i selvbygde gapahuker. I tillegg får du opplæring i blant annet disse temaene:

- Praktisk bruk av kart og kompass

- Vurdere teltplass, sette opp telt, bruke primus og bål til utendørs matlaging og for å holde varmen

- Planlegge, gjennomføre og evaluere turer i variert terreng, med ulike lengde og til ulike årstider

- Du får lære om allemannsretten og andre bestemmelser som regulerer friluftsliv i Norge

- Du får lære om ulike måter vi utnytter ressurser i utmarka både i dag og tidligere

- Du får lære om materialer som brukes i klær og turutstyr og velge hva slags turutstyr som er mest hensiktsmessig til ulike turer/aktiviteter

- Du får mange erfaringer og praktiske tips du kan ta med deg å bruke til turer på egenhånd

Du må være motivert for å være ute både sommer, høst, vinter og vår. Det er en stor fordel om du har klær tilpasset ulike årstider, men du trenger ikke ha alt av utstyr. Vi har noe utstyr på skolen i tillegg kan hver enkelt låne av f.eks. Frigo som har bra utstyr til utlån. Du trenger heller ikke ha mye erfaring med friluftsliv fra tidligere. Erfaringene skaffer vi sammen gjennom året. Godt humør og vilje til å stå på er derimot en forutsetning for at alle skal få fine turer sammen. Får å få til overnattingstur på vinteren er vi avhengig av å bruke to hele dager for å få nok dagslys. Du må derfor være forberedt på at det blir lagt opp til en tur i helgen. Timene vi bruker på denne turen får du avspasere fra de vanlige valgfagstimene.

DEMOKRATI I PRAKSIS

I opplæringen i demokrati i praksis skal elevene arbeide med menneskerettigheter og demokratiforståelse. Videre skal faget bidra til å få fram erfaringer og synspunkter de unge har, og gjøre dem i stand til å komme med innspill i saker som angår dem. Faget gir mulighet til å arbeide praktisk sammen med skolens elevråd, i skolemiljøet, i lokalsamfunnet og med globale forhold. Valgfaget skal fremme utviklingen av et inkluderende miljø som er preget av trygghet og sosial tilhørighet, der forebyggende tiltak og konfliktløsning inngår. Faget skal stimulere til deltakelse og engasjement i demokratiske prosesser.

INNSATS FOR ANDRE

Dette er et praktisk fag for deg som er engasjert og har lyst til å gjøre en ekstra innsats for andre. Du lærer om frivillig arbeid og viktigheten av det i et lokalsamfunn. Vi utfører ulike prosjekter hvor elevene planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidet. Eksempler på prosjekter vi har hatt er deltagelse i Røde Kors sin demensaksjon, innsamlingsaksjon til asylbarn, utdeling av kaffe og suppe til uteliggere, innsamling av bøker til skolens læringssenter, gjennomføring av storefriaktiviteter for medelever, en dags utplassering i barnehage, og sangstund på gamlehjem. Vi har også vært besøksvenner på Fagerborghjemmet fast en gang i måneden. Innsats for andre er valgfaget for deg hvis du er engasjert, opptatt av å hjelpe andre, og glad i å samarbeide. Faget krever en del fleksibilitet, da det ofte er vanskelig å gjøre en ekstra innsats akkurat på det tidspunktet valgfaget ligger. Dermed avspaserer vi noen ganger selve timen, og gjør det praktiske arbeidet etter skoletid.

SAL OG SCENE

Sal og scene passer for deg som liker å jobbe med sang, dans og drama! Det viktigste er ikke at du er flink i dette fra før, men at du har en motivasjon for å lære/bli flinkere, ønsker å jobbe kreativt i samarbeid med andre og liker å stå på scenen!

I valgfaget sal & scene lærer du generell sceneteknikk (dvs. nyttige tips for hvordan man skal bevege seg, bruke ansiktet og stemmen osv. på scenen), du er i veldig stor grad med på å bestemme hva klassen skal jobbe med og det er dere som sammen planlegger hva slags type forestillinger/presentasjoner som skal gjennomføres.

I dette faget er det viktig å være en god samarbeidsparter. Alle skal kunne komme med sine egne idéer og også være åpne for å ta til seg andres forslag og tilbakemeldinger på en god måte. Det er også viktig å ta ansvar for fremgangen i prosjektet klassen jobber med – dere er ansvarlige for at idéene deres blir satt ut i live og til slutt fremført. (Og læreren hjelper dere så klart underveis.)

Er sal & scene-klassen stor, kan den deles inn i mindre grupper, alt etter som hva dere ønsker å gjøre. Eksempler på slike grupper kan være dansegruppe, sanggruppe, dramagruppe, «musikalgruppe» (som blander sang, dans og drama) eller sirkusgruppe. Hvis klassen er liten, jobber vi mer samlet.

Selv om du f.eks. er mest kjent med sang fra før, kan du i valgfaget sal & scene regne med at du også skal være med på både dans og drama. En av de fine tingene med faget, er at vi skal kunne bidra med det vi er flinke til selv og lære fra andre det de er gode på.

SAL OG SCENE- BAND

I sal og scene – band så vil du spille i et band. Du bør kunne spille enten gitar, bass, piano eller trommer litt fra før. Ca. fire eller fem eller elever blir satt sammen til et band. I Sal og scene skal man både planlegge og gjennomføre noe som skal fremføres på en scene. I Sal og scene – band skal dere finne ut hvilke sanger dere vil spille, og øve det inn slik at det kan vises på en scene. I planleggingsfasen er det viktig at alle som er i bandet kommer med forslag på hvilke sanger som skal spilles, og at dere sammen blir enig om hva dere skal spille. Samarbeid er derfor veldig viktig i dette faget. I tillegg må dere bestemme hvem som skal gjøre hva i bandet (sang, gitar, bass, keyboard, trommer).

Øvingsfasen er også viktig i dette valgfaget. For at bandet skal kunne fremføre en sang må man kunne din stemme på sitt eget instrument, samtidig som man er samspilt med resten av bandet. Så det er viktig at man er fokusert og øver i valgfagstimene. I noen band velger man et fast instrument for hele året, men andre band rullerer man på instrumentene i løpet av året. Dette er opp til hvert enkelt band, i samarbeid med lærer.