Muntlig eksamen

MANDAG 6. JUNI:                     Opplysning om trekkfag og pulje kl. 09.00 i festsalen

TIRSDAG 7. juni:                        Forberedelsesdag for pulje 1

ONSDAG 8. JUNI:                       Eksamen pulje 1/Opplysning om trekkfag kl. 08.00 for pulje 2

TORSDAG 9. JUNI:                     Forberedelsesdag for pulje 2

FREDAG 10. JUNI:                      Eksamen pulje 2

                                                

Fag som er muntlige eksamensfag

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning,

norsk fordypning, kinesisk (mandarin)