Muntlig eksamen

Alle elevene skal opp i ett muntlig fag. Eksamenskarakterer teller til opptak til vgs.

FREDAG 8. JUNI:         Opplysning om trekkfag og pulje kl. 09.00 i festsalen

MANDAG  11. JUNI:    Forberedelsesdag for pulje 1

TIRSDAG 12. JUNI:      Eksamen pulje 1/ Opplysning om trekkfag kl. 08.00 for pulje 2

ONSDAG 13. JUNI       Forberedelsesdag for pulje 2

TORSDAG 14. JUNI:    Eksamen pulje 2

Fag som er muntlige eksamensfag:

Norsk                                                             Engelsk

Matematikk                                                   Naturfag

RLE                                                                 Samfunnsfag

Fransk                                                            Spansk            

Tysk                                                                Engelsk fordypning               

Norsk fordypning                                         Kinesisk (mandarin)