Skriftlig eksamen

Eksamens- og forberedelsesdager for de skriftlige fagene er:

Onsdag 9. mai: Opplysning om trekkfag kl. 09.00

Onsdag 16. mai: Eksamen i matematikk

Fredag 25. mai: Eksamen i engelsk

Tirsdag 29. mai: Eksamen i norsk hovedmål/ norsk for kandidater som er fritatt for sidemål

Onsdag 30. mai: Eksamen i norsk sidemål/ norsk for kandidater som er fritatt for sidemål

 

Eksamen i norsk skriftlig: Det er to eksamensdager for de elevene som kommer opp i norsk skriftlig, en i hovedmål og en i sidemål. Elevene vil da få karakter i begge. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål, skriver på hovedmål begge dagene. De vil få en samlet karakter.