Søknad om permisjon fra undervisningen

Ved søknad om permisjon for en dag eller mer: Skriv ut søknadsskjema, fyll ut, og lever til kontaktlærer. Ingen vil få innvilget mer enn 10 dager per skoleår.

Ved fravær er foresatte ansvarlig for læringsarbeidet til eleven. Ikke be eleven fri dersom du kan unngå dette, året består av 190 skoledager og 175 fridager.Kontaktlærer kan innvilge fri til lege- og tannlegebesøk som omfatter deler av skoledagen. Meld fra om slike fravær til kontaktlærer på mail eller sms.

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen