Foreldremøte 10. trinn

Vi starter felles i Festsalen, før klassene går hver for seg i klasserommene