Foreldremøte 8. trinn

Vi ønsker foresatte på årets 8. trinn velkommen til skolen. Vi møtes først i festsalen, før dere får møte kontaktlærerne i klasserommene.