Foreldremøte 9. trinn

Foresatte i klassene 9 A, C og E møter i festsalen i tredje etasje 17.30

Foresatte i klassene 9 B, D og F møter i klasserommene i tredje etasje 17.30

Klokken 18. 15 bytter vi, slik at de som har vært i festsalen går til klasserommene og motsatt.