Vitnemålsutdeling

Vi ønsker velkommen til høytidelig avslutning for tiende klasse med vitnemålsutdeling, kunstutstilling og en siste samling klassevis. For å få plass til alle, må vi dele oss etter oppsettet under.

Tid

Taler, kunstneriske

 innslag og vitnemåls-utdeling i Festsalen

Utstilling av elevarbeider

fra kunst og håndverk og

servering av

forfriskninger i 4. etasje

17.00-18.00

Klasse 10B og 10C

Klasse 10A og 10D

18.00-19.00

Klasse 10A og 10D

Klasse 10B og 10C

19.00-20.00

Avslutningssamlinger klassevis