Informasjon om hjemmetesting

Test deg for Oslo - for vennene dine - for deg selv!

For at dere som er unge ikke skal spre smitte, vil vi at alle elever på ungdomsskolen tester seg to ganger i uka. På den måten finner vi skjult smitte, og skolene kan holde åpne.

Test deg mandag og torsdag

Du som går på ungdomsskolen skal teste deg på mandag og torsdag hver uke. Det gjelder uansett om du kjenner deg frisk eller syk, og om du har fått vaksine eller ikke.

Hvordan tester jeg meg med selvtest?

Du får selvtester på skolen, og tester deg hjemme.
Selvtesten er enkel å bruke, men det er viktig at du følger bruksanvisningen nøye. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testbrikken etter 15 minutter.

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. Les gjennom hele fremgangsmåten i denne brukerveiledningen før du starter (pdf).

 1. Testpinnen. Før testpinnen 2–3 cm inn i nesen. Roterer rundt 4 ganger i hvert nesebor.
 2. Reagensrøret. Rør testpinnen rundt minst 10 ganger i væsken. Klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen. Sett korken på reagensrøret med spissen opp.
 3. Testbrikken. Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
 4. Resultatet. Du kan lese av resultatet etter 15 minutter (maks 30 minutter).

Til foresatte til elever på ungdomstrinnet

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

 1. Isoler barnet og hold minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind.
 2. Ring koronatelefonen på 21 80 21 82 . Fortell at barnet ditt har positiv hurtigtest og ønsker å ta en PCR-test.
  a. Du kan også bestille time for test på nett, eller bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo.
  b. Hvis du bor utenfor Oslo, ring koronatelefonen der du bor.
 3. Informer kontaktlæreren din om at eleven ikke kan komme på skolen.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

 • Hvis testen er negativ, har eleven ikke fått påvist korona.
 • Fortsett å følge gjeldende smittevernregler og teste to ganger i uka

Taushetsplikt og samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Derfor har vi valgt at elevene skal teste seg hjemme.

Det er frivillig for elevene å ta testen. Det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i testing på skolen. Dere som er foresatte kan likevel uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer.

Hvis elever tester positivt for korona i hurtigtesten, må de testes i en ordinær test på kommunens teststasjoner.

Har du symptomer eller hatt nærkontakt med en som er smittet?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

 • Test deg og hold deg hjemme til du får negativ test og føler seg frisk.
 • Dette gjelder både uvaksinerte, ikke-fullvaksinerte og fullvaksinerte.

Har du hatt nærkontakt med en som er smittet?

 • Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden og symptomfri, kan du leve som normalt.
 • Er du delvaksinert, bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks.
 • Er du ikke fullvaksinert og bor sammen med en person som er smittet med korona, eller er tilsvarende nære (f.eks. kjæreste eller bestevenn), kan du unngå karantene ved å følge testregimet til Oslo kommune

Testing er gratis

Det er gratis å ta koronatesten. Du kan bestille time til deg selv. Foreldre kan bestille time til barn under 18 år. Gå hit for å bestille time eller finne drop-in og mobile teststasjoner.