Foreldremøter

8. trinn: torsdag 14.09. kl 18.00

9. trinn: tirsdag 19.09 kl 1730 (ACE møter i festsalen, BDF møter i klasserommene, bytte kl 18.15)

10. trinn: onsdag 27. september kl 17.00