Foreldremøte 9. trinn

9b og 9d: møter i Festsalen kl 17.00, klasserommet kl 17.45

9a og 9c: møter i klasserommet kl 17.00, Festsalen kl. 17.45

9e møter i klasserommet kl 17.45, i Festsalen kl 18.30