Foreldremøter 8. trinn

 

Foreldremøtene gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. Det er derfor viktig at :

 

1.Møtene holdes klassevis, og klassene fordeles på to dager.

2. Kun 1 (en) foresatt kan møte pr elev.

3. Navn og mobilnummer til den som kommer må sendes kontaktlærer på forhånd.

4. Bli hjemme dersom du er syk.

5.Husk god håndhygiene, og bruk antibac som er satt frem i møtelokalet.

6. Hold avstand til andre møtedeltakere.

 

 

Mandag 7. september

Klasse

Møterom/Inngang

Kl 17.00

8a

Festsalen/Inngang B

Kl.17.00

8b

Personalrommet/Hovedinngang

Kl.19.00

8e

Festsalen/Inngang B

 

Torsdag 10. september

Klasse

Møterom/Inngang

Kl 17.00

8c

Festsalen /Inngang B

Kl.17.00

8d

Personalrommet/Hovedinngang

 

Møtene varer i 2 timer, og består av en økt med ledelsen, og en økt med kontaktlærerne.

Presentasjon av lærere, ledelse, sosiallærer, rådgiver og helsesøster.

Ny på ungdomsskolen – hvilke forandringer innebærer det?

Informasjon om høsthalvåret på Fagerborg

Satsingsområder – hvordan arbeider vi med læring og læringsmiljø

Rutiner - hvordan gjør vi det på Fagerborg? (Koronatilpasninger

Skole-hjem-samarbeid

Nasjonale prøver

Valg av representanter til FAU i klassemøtene.

 

Vi gleder oss til å treffe dere, og til at dere skal møte hverandre! Velkommen!