Velkommen til skolestart 2020

Frikar danser

Vi kommer tilbake til klokkeslett for oppstart for de ulike trinnene.