Vellykket Operasjon Dagsverk

OD-plakat

Idèdugnader og elevmedvirkning

Klassene hadde idèdugnader på hva de kunne gjøre sammen for å samle inn penger til årets aksjon, som støtter livsmestringskurs for 10 200 ungdom i og rundt flyktningområder i Nord-Uganda. Dette er ungdom som er på flukt fra krigen i Sør-Sudan. Elevene pantet flasker, plukket søppel, underholdt, holdt stands og spredte glede. De ryddet lokalområder, sang og publiserte masse bilder på sosiale medier, som de også brukte aktivt for å promotere saken og dokumentere aktivitetene sine. 9. trinn hadde live streaming fra festsalen. Andre hadde innsamlingsstafett. Noen solgte egenprodusert kunst. En god del elever skaffet seg også arbeid, hjemme eller på arbeidsplasser hvor smitteregler kunne overholdes, og bidro på den måten.

 

Økt samhold

Tilbakemeldinger fra elever og lærere på årets Operasjon Dagsverk er positive. Elevene opplever et større eierskap til saken ved at de har funnet ut av ting sammen, og vært sammen om gjennomføringen. Vi opplever at flere elever har vært inkludert og har bidratt positivt enn noen gang før. Lærerne er stolte over alt elevene har fått til og gjorde en kjempejobb med å holde i trådene og forberede dagen på best mulig.

 

I tråd med fagfornyelsen

Årets gjennomføring av Operasjon Dagsverk er i høyeste grad også i tråd med Fagfornyelsen (ny læreplan). I formålsparagrafen står det at opplæringen skal bygge på verdier som likeverd, solidaritet, nestekjærlighet og respekt for menneskeverdet. Elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne delta i fellesskap i samfunnet. Måten årets Operasjon Dagsverk ble gjennomført på, er i tråd med dette. Elevene var aktivt deltakende i planlegging og gjennomføring. Dette var demokrati og medbestemmelse i praksis. Det var kreativitet, mestring, inkludering og fellesskap vi håper elevene tar med seg videre.