Vitnemålsutdeling for tiende klasse

kunstutstilling

Siden vi er ganske mange, må vi dele oss opp, slik at halvparten starter i Festsalen, mens den andre halvparten starter med kunstutstilling. Plan for dette finner dere under. Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

 

Tid

Taler, kunstneriske

 innslag og vitnemåls-utdeling i Festsalen

Utstilling av elevarbeider

fra kunst og håndverk og

servering av

forfriskninger i 4. etasje

17.00-18.00

Klasse 10B og 10C

Klasse 10A og 10D

18.00-19.00

Klasse 10A og 10D

Klasse 10B og 10C

19.00-20.00

Avslutningssamlinger klassevis