Vurdering på Fagerborg

Vurderingsfyrtårn

Årsakene til at vi velger å gjøre dette, er at:

  • Vi ønsker en skolehverdag med fokus på læring
  • Vi ønsker mindre karakterpress og sammenligning
  • Vi ønsker at elevene skal bli motivert av egen utvikling uten å få karakter på alt de gjør

På 10. trinn ønsker mange elever å ha bedre oversikt over karaktersnittet når innsøkningen til videregående skole nærmer seg.  2. termin på 10. trinn kan derfor de elevene som ønsker det, få vite karakteren på vurderinger etter at de har gitt respons på lærerens tilbakemelding og bedt om karakter skriftlig (via Itslearning eller mail).