Ledelse og ansatte

Ledelse
Assisterende rektor Thomas Wollan
HR- og administrasjonsansvarlig  Anniken Larem
Utviklingsleder Frode Hilleren
Miljøarbeider Imad Said
Ansatte
Sosiallærer Rikke Hunsbeth
Tlf: 47609263
Tlf: 47609263
Kontaktlærer 8A Lars Benestad
Kontaktlærer 8A Kari-Anne Rauken
Kontaktlærer 8B Stine Melby
Kontaktlærer 8B/C Amir Alagic
Kontaktlærer 8C Elise Fliflet
Kontaktlærer 8D/E Løvetann Ripoll
Kontaktlærer 8D/E Mari Pahle
Kontaktlærer 8D/E Oda B. Karlsen
Kontaktlærer 9A/B Therese Falk
Kontaktlærer 9A/B Olav Nørstebø
Kontaktlærer 9 A/B Terje Jacobsen
Kontaktlærer 9 A/B Geir Mandt
Kontaktlærer 9C/D Arne Midtlund
Kontaktlærer 9C/D Ingelinn Sivertsen
Kontaktlærer 9C/D Siv Martha Øie
Kontaktlærer 9E Ingvild H. Gunnes
Kontaktlærer 9E Audun Halle
Kontaktlærer 10A/B Per Anders Evensen
Kontaktlærer 10A/B Simen Skipperud
Kontaktlærer 10A/B Nora Berrisoul
Kontaktlærer 10C Åsmund Sæther
Kontaktlærer 10C Lars Tore Kaslegard
Kontaktlærer 10D Marie Nerland
Kontaktlærer 10D Wenche Hanslien
Kontaktlærer 9E Anne Dorte Heldal
Kontaktlærer 10E Atle Hillmann
Faglærer Hege Hall
Faglærer Aina Mandt
Faglærer Pierre Ruda
Miljøterapeut Fanny Krosby
Miljøterapeut Maria Fredriksen
Miljøterapeut Silje Helgesen Kili
Barne- og ungdomsarbeider Usama Mohammad