Ledelse og ansatte

Ledelse
Assisterende rektor Thomas Wollan
HR- og administrasjonsansvarlig  Anniken Larem
Utviklingsleder Frode Hilleren
Ansatte
Sosiallærer Rikke Hunsbeth
Tlf: 47609263
Tlf: 47609263
Kontaktlærer 8 A/B Therese Soldal
Kontaktlærer 8 A/B Terje Jacobsen
Kontaktlærer 8 A/B Geir Mandt
Kontaktlærer 8C/D Arne Midtlund
Kontaktlærer 8C/D Ingelinn Sivertsen
Kontaktlærer 8C/D Ragnhild Rosten
Kontaktlærer 8E Ingvild H. Gunnes
Kontaktlærer 8E Audun Halle
Kontaktlærer 9A/B Per Anders Evensen
Kontaktlærer 9A/B Jakop Vorkinn
Kontaktlærer 9A/B Nora Berrisoul
Kontaktlærer 9C/D Åsmund Sæther
Kontaktlærer 9C/D Lars Tore Kaslegard
Kontaktlærer 9C/D Marie Nerland
Kontaktlærer 9E Anne Dorte Heldal
Kontaktlærer 9E Atle Hillmann
Kontaktlærer 10A/B Mari Pahle
Kontaktlærer 10A/B Siv Martha Øie
Kontaktlærer 10A/B Simen Skipperud
Kontaktlærer 10C Nina Røsæg
Kontaktlærer 10C Amir Alagic
Kontaktlærer 10D Elise Buckholm
Kontaktlærer 10D Dorthe Ylvisåker
Kontaktlærer 10E Hege Hall
Kontaktlærer 10E Lars Benestad
Faglærer Aina Mandt
Faglærer Pierre Ruda
Faglærer Therese Falk