Hovedseksjon

2. fremmedspråk

Når du kommer på videregående skole, bygger du vanligvis videre på språket du har valgt, og tar eksamen etter 2 år. (Gjelder fransk, spansk, tysk og kinesisk.)

Dersom du velger engelsk fordypning på ungdomsskolen, må du velge et nytt fremmedspråk i tillegg på videregående. Dette språket må du ha i 3 år. Det betyr at du har færre valgmuligheter det siste året på videregående.

Du kan velge mellom følgende språkfag:

  • Kinesisk (mandarin)
  • Tysk
  • Fransk
  • Spansk
  • Engelsk fordypning

Les mer om valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet

https://www.udir.no/kl06/FSP1-01