Hovedseksjon

Minneveggen på Fagerborg

Minneveggen sett ovenfra

ABRAHAM JOSEF ARSCH (sønn av kjøpmann Moritz Arsch og Berta Oster)

Født 14. februar 1918 Oslo, student 1937 Fagerborg, kontorassistent i Oslo.

Han og hans foreldre og søsken ble arrestert natten mellom 26. og 27. oktober 1942 og sendt til Tyskland 26. november s. a. og derfra til Polen, hvor det kort etter endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim).

 

BERNT BARGE (født Berntsen av foreldre o.r.sakfører Ad. Berntsen og Margit Olsen)

Født 13. desember 1911 Oslo, student 1930 Fagerborg, cand. jur 1937.

Han deltok i krigen i Norge 10. april-7. juni 1940, tjenstegjorde derpå i Canada med fenriks grad som generalens adjutant, senere som plassoffiser ved flyskolen i Little Norway. 1942-43 utdannet han seg til jagerflyger og var sersjant i den norske skvadron 332 i det engelske luftvåpen, da han styrtet ned over Norwich, England, 12. mai 1943. - Krigsmedaljen post mortem, Kong Hakon VII.s 70-års medalje.

 

PAUL BERNSTEIN (sønn av urmaker Herman Lewy Bernstein og Rebekka Lea Pettlitz)

Født 11. oktober 1903 Oslo, student 1921 Fagerborg. Lege.

Han tilhørte en illegal gruppe i Oslo. Da han tidlig en sommermorgen 1942 var på fisketur i ferien ved Nersnes søndenfor Bergen, ble han arrestert av tyskerne, som beskyldte ham for å ha radiosender. Etter et kortere opphold på Grini ble han depotert til Tyskland og derfra til Polen, hvor han endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswigcim) desember 1942.

 

OLA CHRlSTOPHERSEN (sønn av kontorsjef Halvard Christophersen og Ruth Dyb)

Født 24. august 1920 Oslo, middelskoleeksamen 1936 Fagerborg, derpå handelsgymnasium, ansatt i shipping.

Han rømte juni 1941 til Sverige og reiste varen 1942 fra Gøteborg til England; båten ble senket av tyskeme, men han ble selv reddet. Han var 1 år skitrener på Island for amerikanske tropper, gikk så inn i kommandostyrkene, og ble sersjant i 10. kommando. 3. november 1944 falt ham under landgangen på Walcheren, Holland. – Krigsmedaljen med 2 stjerner, Deltakermedaljen, Kong Hakon VII.s 70-års medalje.

 

KJELL DOBKES (sønn av disponent Moses Dobkes og Rachel Pruson)

Født 18. februar 1923 Oslo, student 1942 Fagerborg.

Han gikk på Treiders handelsskole da han ble arrestert 26. oktober 1942. Den 26. november 1942 ble han deportert til Tyskland med «Donau» og derfra sendt til Polen, hvor han endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) mars 1943.

 

HERMANN FEINBERG (sønn av grosserer Samuel Josef Feinberg og Sarah Bernstein)

Født 30. juni 1901 Oslo, middelskoleeksamen 1916 Fagerborg, student ved annen skole 1921, merkantilt utdannet. Han var først journalist noen år, senere revisor med eget firma.

Han ble første gang arrestert under unntakstilstanden 1941 og ble annen gang arrestert 26. oktober 1942 og deportert med Donau til Tyskland 26. november. Derfra ble han sendt til Polen, hvor han endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) våren 1943.

 

MARTIN FEINBERG (sønn av grosserer Samuel Josef Feinberg og Sarah Bernstein)

Født 16. februar 1899 Oslo, middelskoleeksamen 1915 Fagerborg, merkantilt utdannet. Disponent i Oslo.

Han ble arrestert 26. oktober 1942 og deportert samme høst til Tyskland. Derfra ble han sendt til Polen, hvor han døde av underernæring i februar i Monowitz, en leir nær Auschwitz.

 

RACHEL FEINBERG (datter av direktør Elias Feinberg og Clara Oster)

Født 6. juni 1923, elev av Fagerborg gymnasium under krigen. Hun ble arrestert høsten 1942 og kort etter deportert til Tyskland. Derfra ble hun sendt til Polen, hvor hun endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) omkring 1. desember 1942.

 

JAKOB OTTO FRIIS (sønn av statsarkivar Jakob Friis og Sigrid Torgersen)

Født 9. mai 1917 Trondheim, student 1935 Fagerborg, stud. filol.

Han deltok i krigen april-mai 1940 som sersjant i luftvernartilleriet ved Rjukan og gikk derpå inn i illegalt arbeide. Februar 1942 skulle han som kurer til England, men ble arrestert av tyskerne i Ålesund sammen ned 18 andre nordmenn og skutt 30. april 1942 son hevn for Televåg-affæren. Odd Nansen siterer hans siste ord foran eks-ekusjonspelotongen: «Vi bærer sorg i våre hjerter for at vi ikke skal være med på å gjøre Norge fritt igjen».

 

 ERNST ARMIN FYRWALD (sønn av sokneprest Louis Fyrwald og Bodhild Ormhaug)

Født 12. august 1918 Danmark, student 1937 Fagerborg, befalsskole, krigsskole 1940.

Han deltok i krigen i Norge fra 10. april 1940, i Selbu og Rørostraktene son kompanifører; senere rømte han på eventyrlig vis fra tysk krigsfangenskap i Trondheim. Mars 1943 dro han over Meraker på ski til Sverige og reiste i kurerfly ned 8 andre offiserer til London 4. april 1943, men ble skutt ned av fienden over Skagerak.

 

BENRAMIN GARMI (født Dsenselsky, sønn av disponent Moritz Dsenselsky og Mirjam Bassmann)

Født 15. juli 1918 Oslo, student 1939 Fagerborg, derpå handelskurs, senere buntmakerlaerling. Under aksjonen mot jødene høsten 1942 ble Benjamin og hans far arrestert av tyskerne og deportert til Auschwitz (Oswiecim) i Polen, hvor de begge endte sitt liv i gasskamrene januar 1943.

 

KAARE HAGEN (sønn av skomakermester Ludvig Hagen, død i tysk fangenskap og Anna Marie Wensberg)

Født 19. desember 1918 Oslo, student 1939 Fagerborg, stud. filol.

Han var kurer i hjemmefronten, ble arrestert 16. oktober 1942, kom 4 måneder på Møllergaten 19, 5 måneder på Grini, så til Tyskland 1943: først til Sachsenhausen, hvor han var norsk tillitsmann, derpå til Bergen Belsen, hvor han døde av tyfus april 1945. Hans familie ble overrakt en bok med flere hundre medfangers underskrifter som takk for avdødes innsats i fangeleiren.

 

JAN ERLING HEIDE (sønn av marinekaptein Erling Heide og Alfa May Simonsen)

Født 29. mars 1919 Oslo, student 1937 Fagerborg, merkantilt og juridisk utdannet.

Han deltok i krigen i Norge 9. april-mai 1940, drev illegalt arbeide til 26. august 1941, flyktet så til Sverige og var kurer for legasjonen. Februar 1942 fløy han til London, ble kvartermester i marinens flyvåpen og tjenstgjorde son radiooperatør og navigator. Etter mange kamper omkom han utenfor Norskekysten 28. august 1943. -Krigsmedaljen post mortem, Deltakermedaljen, Kong Hakon VIIs 70-års medalje.

 

ROLF JUUL HENNINGSEN (sønn av snekker Ole Gustav Henningsen og Sigrid Marie Jacobsen)

Født 10. juli 1918 Holmestrand, middelskoleeksamen 1935 Fagerborg, kontorist i skipsrederfirmaet Fearnley & Eger, Oslo.

Han tjenestegjorde i hjemmestyrkene i Stor-Oslo fra 1940 til sin død 31.desember 1944, da en alliert flyskvadron bombet Gestapos høyborg Victoria terasse 7 og flere nordmenn uskyldig falt som offer. Hans pårørende ble overrakt kronprins Olavs diplom med Norges takk for hans innsats i frihetskampen. Deltakermedaljen.  

 

BJØRN HILT (sønn av redaktør Christian Hilt og Ragnhild Hansen)

Født 8. mars 1915 Drammen, student 1934 Fagerborg, stud. jur.

Han var levende Interessert i politikk, var medlem av representantskapet i det norske arbeiderparti, av arbeidernes ungdomsfylking og av styret i Norges ungdomsherberger. Grunnet illegalt arbeide flyktet han 1943 til Sverige og ble i 1944 innkalt til tjenstegjøring i justisdepartementet i vår Londonregjering. Flyet med 15 nordmenn ombord styrtet på Kinnekulle i Vest-Sverige 29.august 1944, og Hilt og Stubberød var blant de 11 omkomne.

 

FRANTZ PHILlP HOPSTOCK (sønn av apoteker F. Ph. Hopstock i Kragerø og Lilly Haanshus)

Født 11. april 1920 V Aker, student 1939 Fagerborg, stud. filol.

Han ble arrestert 19. mars 1943, fordi han hadde holdt en venn i dekning som var ettersøkt av Gestapo. Han kom på Møllergaten 19, så til Grini og høsten 1943 til konsentrasjonsleiren Lichtenrade syd for Berlin. Her fikk han pga. utsulting lungetuberkulose og døde vel ett år etter freden på Mesnalien 8. juni 1946. Hjemmestyrkenes Sentralledelses diplom for hjelp, ytet flyktningseksportgruppen.

 

FRITZ JØRGEN OLAF HVAM (sønn av stasjonsbetjent ved Oslo politi Baltazar Hvam og Anna Severine Andresen)

Født 6. desember 1905 Oslo, middelskoleeksamen 1922 Fagerborg, merkantilt utdannet, startet eget firma i manufakturbransjen 1938.

Han deltok i det illegale arbeide med nyhetstjenesten. Da tyskerne, for å motarbeide sabotasje, forlangte borgervakt ved alle jernbanebroer, ble Fritz Hvam utkommandert av  politiet til jernbanevakt ved Skøyen stasjon. Her ble han overkjørt av toget 30. desember 1943.

 

PER JACOBSEN (sønn av h. r. advokat Sigval Jacobsen og Agathe Backer Røed)

Født 23. mars 1911, middelskoleeksamen 1927 Fagerborg, merkantilt utdannet. Sekretaer.

Han deltok i krigen i Norge april 1940. Pga illegalt arbeide ble han arrestert mars 1941, men senere løslatt. Han organiserte så sabotøren Max Manus' dristige flukt fra Ulleval Sykehus og medvirket i spionasje og radiosendinger. 18. juni 1941 ble han atter arrestert og satt fengslet i Norge og Tyskland, til han døde av uthungring 13. .juni 1944 i Nacht und Nebelleiren Natzweiler i Elsass.

 

ESTER KARPOL (datter av kjøpmann, senere gardbruker Gerson Karpol og Jette Wald).

Født 25. desember 1903 i Krødsherad, elev av Fagerborg skole 1914-1915, utdannet som sykepleierske. Hun var en tid bestyrerinne for Jødisk Barnehjem i Oslo.

Hun var husmor og budeie hos foreldrene på Harpefoss, da hun høsten 1942 ble arrestert sammen ned sine 2 søsken Klara og Samuel og deportert til Tyskland. Derfra ble de alle sendt til Polen, hvor de alle endte sine liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswigcim) vinteren 1942-1943.

 

GUNNAR KROGSBØL (sønn av kontorsjef Hj. Krogsbøl og Othilie Nordlie)

Født 26. september 1911. Aker, middelskoleeksamen 1927 Fagerborg, teknisk mellomskole.

Han reiste 1938 til Øst-Afrika. 1940 meldte han seg til krigsinnsats for Norge, utdannet seg til flyver i Syd-Afrika og reiste over Amerika til England, hvor han som pilotoffiser i Royal Air Force ble beordret til Wick, Caithness, Skottland. Herfra angrep ham tyske båter utenfor Norge. 9. februar 1942 omkom ham utenfor Egersund. Krigsmedaljen, Member of the British Empire.

 

JAAMPA KROG (sønn av forfatteren Helge Krog og Eli Meyer)

Født 1. desember 1913 Oslo, elev av Fagerborg skole 1927-1929, styrmannseksamen 1934.

Han reiste 1940 fra Sumatra over Filippinene, Australia, Amerika til England, hvor han talte de norske sjømenns sak. Derpå tjenstgjorde han som 1. styrmann på «Prins Harald» i konvoi til Afrika, da skipet ble angrepet av tyskerne nær Gibraltar 20. november 1942. Mannskapet gikk fra borde. Kapteinen og Krog ble igjen, til skipet sprang i luften. Krigsmedaljen post mortem.

 

ISAK KRUPP (sønn av handelsmann Moses Krupp og Mina Becker)

Født 15. mai 1905 Stettin, elev av Fagerborg skole 1918~1923, merkantilt utdannet, kjøpmann i Lilleaker.

26. oktober 1942 ble han arrestert og deportert samme høst til Tyskland. Derfra ble han sendt til Polen, hvor han døde samme år.

 

HAKON LAKSOV (sønn av kjøpmann Isak Laks og Dora Meirowitz)

Født 29. juli 1911 Oslo, student 1930 Fagerborg, cand. jur. 1935. Dommerfullmektig på

Lillestrøm.

Han ble arrestert 26. oktober 1942 son følge av Adolf Hitlers aksjon mot jødene og deportert 26. november samme år med «Donau» til Tyskland. Derfra ble han sendt til Polen, hvor han endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) i januar eller februar 1943.

/y

KATHE RITA LASNICK (datter av blikkenslagermester Elias Lasnick og Dora Meszansky) Født 13. oktober 1927 Oslo, elev av Fagerborg skole under krigen.

Høsten 1942 ble hun arrestert og deportert til Tyskland. Derfra ble hun sendt til Polen, hvor hun kort etter endte sitt liv gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim).

 

PER LINDAAS (sønn av provisor M. 0. Lindaas og Margit Nannestad)

Født 20. april 1919 Oslo, student 1938 Fagerborg, stud. ned.

Han deltok i krigen i Norge fra 12. april-7. mai 1940, senere i de hemmelige militære hjemmestyrker. 2. mai 1944 ble han overrumplet av tyskerne på Holtefjell, torturert på Akershus og bragt på båre fra «det tyske sykehus» (Aker Sykehus) til Grini, dømt til døden av krigsretten og skutt på båre i Trandumskogen 4. juli 1944, samme dag som hans klassekamerat Norman Riung falt i Frankrike. Hjemmestyrkenes diplom post mortem, Deltakermedaljen.

 

KNUT LINDAAS (bror av Per Lindaas)

Født 20. april 1921 Oslo, student 1940 Fagerborg.

Pinsen 1941 flyktet han over Ålesund til England og Canada og utdannet seg til nattbombeflyver. Som fenrik i den engelske skvadron nr. 76 ofret ham heltemodig sitt liv ved Frankfurt 25. november 1943 for å redde sine 6 kamerater. Dypt grepet takket disse senere foreldrene med bibelens ord (Jhs.15.13): «Ingen har større kjærlighet enn den at han ofret sitt liv for sine venner». Krigskorset med sverd post mortem, Krigsmedaljen post mortem, Kong Hakon VIIs 70-års medalje.

 

BJØRN LORNTSNER (tidligere Bjørn Lorenz, sønn av vaktmester A. Lorentz

Arnesen og Dora Knudsen)

Født 29. august 1918 Oslo, middelskoleeksamen 1935 Fagerborg, møbelsnekker og tegner.

Han deltok i krigen i Norge som soldat i ingeniørvåpenets 1. pionerkompani 9. april 1940 og falt 23. april i Gausdal, idet hans bil med 16 mann og ammunisjon ble rammet av kuler og

sprang i luften. En minnestein er reist på Hvalsmoen og avduket av H. M. Kongen som også utdelte Krigsmedaljen til de falnes etterlatte.

 

OSCAR ALBERT LÜTKEN (sønn av disponent 0. Lütken og Astrid Holm)

Født 25. desember 1917 V. Aker, student 1936 Fagerborg, flytekniske studier i

Darmstadt.

Han kjempet som sersjant i jagervingen 9. april 1940 over Fornebu og Oslofjorden, ble skutt ned med brennende fly, landet og kjempet videre på bakken. Han deltok så i krigen gjennom Gudbrandsdalen til Åndalsnes. Mai 1940 flyktet han til Skottland, kom så til Canada og gikk 1941 i canadisk tjeneste som løytnant og instruktør. 3. september 1941 omkom ham ved en ulykke.

 

JAN EIGIL LØFSGAARD (sønn av overingeniør AIf Løfsgaard og Lola Løfsgaard)

Født 17. november 1920 Oslo, elev av Fagerborg skole 1934-37.

Han kjempet fra Elverum til Åndalsnes 1940. Samme høst dro han med fiskeskøyte til England, reiste derfra til Canada og ble utdannet til kampflyver i norske, kanadiske og engelske flyskoler og ble vingsersjant ved den norske skvadron i det engelske flyvåpen (332. skvadron). 11. oktober 1942 ble han skutt ned syd for Dunkerque.

Krigsmedaljen post mortem, Kong Hakon VIIs 70-års medalje, Distinguished Flying Medal.

 

ARNE KRISTIAN MYKLEBOST (Sønn av fenrik Haakon Myklebost og Helga Grandhagen)

Født 15. februar 1925 Ofoten, student 1943 Fagerborg.

Han var tillitsmann for den hemmelige skoleorganisasjon under krigen, deltok i illegal nyhetstjeneste og sabotasje, og var instruktør i våpenbruk ved hjemmestyrkene i Stor- Oslo krets. 12. august 1943 ble han lokket i bakhold av en angiver, som ga seg ut for å være patriot og hadde arrangert avlytting over telefonen til stats- politiet. Det tyske politi sperret så alle utganger, trengte inn og skjøt ham ned. Hjemmestyrkenes diplom, Deltakermedaljen

 

MAURITZ BERNHARD PLESANSKY (Sønn av disponent Gabriel Plesansky og Ammely Goldmann)

Født 28. mai 1924 Oslo, elev av Fagerborg skole 1939-41, utdannet seg til murermester.

Han var ivrig sports- og idrettsmann. Høsten 1942 ble han arrestert og bragt til Bredtveit, derpå til Berg konsentrasjonsleir. Han lå enda syk etter blindtarmoperasjon, da han natten til 23. oktober 1942 ble hentet og deportert til Tyskland. Herfra ble han sendt til Polen, hvor han endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) omkring 1. mai 1943.

 

PETER CHRISTIAN RING (sønn av revisor P. Chr. Ring og Anne Imerslund)

Født 15. juli 1919 Oslo, student på Fagerborg i 1938, merkantilt utdannet, ansatt i firmaet «The Texas Company», Rio de Janeiro.

Da han hørte om Tysklands overfall på Norge, reiste han til Canada og meldte seg til tjeneste for Norge i Little Norway, Toronto. Her ble han utdannet til flyger og utnevnt til sersjant oktober 1941. Under et avsluttende kurs i feltflyging styrtet han 20. januar 1942. Krigsmedaljen post mortem.

 

NORMAN MORRIS GJØSTEEN RIUNG (sønn av diplomingeniør Morris Joffe, senere Riung, og Milda Gjøsteen)

Født 3. august 1919 i Canada, student på Fagerborg i 1938, stud.med.

Juli 1940 reiste han over Russland og Japan til Amerika og ble ved norske, amerikanske og engelske flyskoler utdannet til jagerflyger. Han deltok som fenrik ved 332. skvadron i invasjonen i Frankrike 6. juni 1944 og falt 4. juli 1944 nær Paris. Samme dag ble hans venn Per Lindaas skutt i Norge. Krigsmedaljen post mortem, Kong Haakon VIIs 70-årsmedalje.

 

HALVOR SVERRE RØDAAS (sønn av malermester Halvor Rødaas og Petra Sofie Larsen)

Født 8. april 1916 V.Aker, middelskoleeksamen1930Fagerborg, student 1933 Hegdehaugen, stud. med.

Han deltok i krigen i Norge april 1940, dro så til Svalbard og søkte derfra med andre nordmenn om å komme over til England. Kapteinen på skuten var hemmelig nazist og tilkalte tyskerne. Sverre ble ført til Tromsø, dømt til livsvarig fengsel, senere til døden, ført til Akershus, derfra til Håøya utenfor Oscarsborg og skutt Allehelgensdag 2. november 1941.

 

BERTHA  SMITH  (datter av Hans Lauritz Smith og Sara Oster)                                                                 

Født 6. oktober 1904 Oslo. Middelskoleeksamen 1920 Fagerborg. Pianistinne. Gift med Haakon Adler Falck Ytter. 

26. november 1942 ble hun arrestert og sammen med sin far og sin søster og hennes to barn deportert med «Donau» til Polen, hvor de alle endte sitt liv i gasskamrene i Auschwitz (Oswiecim) samme år.

 

TOR GREINER STENERSEN (sønn av ingeniør Hans Stenersen og Karin Greiner)

Født 29. oktober 1917 Oslo, elev av Fagerborg 1932.

Han deltok i Finlands forsvarskrig mot Russland, derpå i Norges forsvarskrig mot Tyskland 1940. August 1941 flyktet han til England og ble Løytnant i Linges kompani 1943. Etter flere hemmelige oppdrag i Norge ble han overrasket 11. desember1943, skjøt 4-5 tyskere, ble såret, fanget, torturert, dømt til døden og skutt på Akershus 1. april 1944 etter fluktforsøk. Krigskorset med sverd, deltakermedaljen med rosett, Finlands frihetsmedalje kl. II.

 

AAGE FRITZ STUBBERØD (sønn av bestyrer av Oslo kommunes feriekolonier Georg Emil Stubberød og Johanne Karoline Borge)

Født 14. juli 1908 Oslo, student 1927 Fagerborg, stud. jur.

Han startet like etter 9. april 1940 illegalt opplysningsarbeid og var sammen med adv Viggo Hansteen redaktør av «Norsk Tidende». Under unntakstilstanden september 1941 flyktet han til Sverige og deltok der i organisering av flyktninghjelpen. Han ble så kalt over til England, men ble drept ved kurerflyulykken 29. august 1944. Ved sin ro og tapperhet var ham et eksempel for alle.

 

TRYGVE EIRIK SVINDLAND (sønn av lege Hans Svindland og Ruth Margit Narvestad)

Født 21.mai 1923 0slo, elev av Fagerborg skole 1939-1941.

Han deltok i illegalt arbeide med aviser og hemmelige vapentransporter og trente seg i våpenbruk og marsjer. Da tysk Gestapo var etter ham, flyktet han 25. august 1941 fra Ålesund med motorbaten «Luna», fikk motorskade og  gikk inn til Ulsteinvik. Herfra reiste han så over Nordsjøen på motorkutteren «Hødd», som ble overrasket og senket under Shetlands kyst av et tysk fly 26. august 1941.

 

HALLSTEIN BARDI VALLDAL (sønn av bibliotekar ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Martinius Waldal og Frida Augusta Rosenberg)

Født 2. juni 1920 Oslo, student 1941 Fagerborg, stud. filol.

Kort etter at tyskerne hadde lukket universitetet i Oslo og fengslet de studenter, de kunne få tak i (november 1943), flyktet Hallstein over til Sverige julen 1943. Her utdannet han seg til skiinstruktør, men omkom 27. februar 1945 ved en skiulykke under militærtjeneste som korporal i kompani I, feltbataljon I i Norrbotten, Sverige.

 

PETER KRISTIAN BOE YOUNG (sønn av disponent Finn Young og Minnie Boe)

Født 21. juli 1920 His pr. Arendal, middelskoleeksamen 1936 Fagerborg.

Februar 1942forsøkte han å flykte til England, men ble arrestert av tyskerne i Ålesund og ført til Trondheim, derfra til Grini. Som represalier for Televåg- affæren valgte tyskerne vilkårlig ut 18 unge gutter, deriblant Peter Kristian, og skjøt dem uten lov og dom 30. april 1942. Deres lik ble senere funnet i den beryktede Trandumskogen etter frigjøringen.

 

CARSTEN OLIVER AASEBØE (sønn av lagerekspeditør Carsten Aasebøe og Oline Haldorsen)

Født 9. april 1903 Oslo, middelskoleeksamen 1919 Fagerborg. Journalist.

Han ble arrestert for illegal virksomhet15. september 1941, satt på Grini til april 1942 og ble så sendt til Tyskland: først til Sachsenhausen, hvor han som tillitsmann for de norske fangene gjorde en stor innsats for å lette  deres fangenskap, derpå til Bergen-Belsen, hvor han døde i april 1945 like før freden. Dekorert post mortem med Tsjekkoslovakias krigskors for sin hjelp til tsjekkere i tysk fangenskap.