Hovedseksjon

Utlån og utleie av lokaler

Du kan søke om å låne lokaler for et helt eller et halvt skoleår, eller til enkeltstående arrangement.

Du kan ikke leie eller låne lokaler i ferie- og fridager, eller når skolen eller kommunen ­­­har egne arrangementer i lokalene.

Ønsker du å låne skolens lokaler i helger eller til overnatting, må du kontakte oss direkte og høre om mulighetene.

Du kan lese mer om priser og søknadsprosessen på kommunens hjemmesider.

Tilgjengelige lokaler

  • Skolen disponerer to gymsaler med garderobe, dusj og toalett. Gymsalene er utstyrt kun med mål.
  • Festsalen er 120 m2 stort og har flygel og korbenker.
  • Vi har også et par klasserom som leies ut på ettermiddagene.

Utleie og utlån av skolens lokaler er fra kl. 17.00–kl. 21.30 fra mandag til torsdag. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene.

Skolelokaler er kun tilgjengelige de dagene skolen er åpen. Det betyr at de ikke er tilgjengelige i høstferien, vinterferien, sommerferien og påskeferie, og heller ikke på helligdager eller når skolen har egne arrangementer i gymsalene / musikkrommet.

Har du spørsmål om utlån og utleie av skolen?

Kontakt oss hvis du lurer på hvilke rom vi har tilgjengelig.

Du finner vår kontaktinformasjon her.