Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer av Driftsstyret

     
Therese Soldal therese.soldal@osloskolen.no ansatt
Per Anders Evensen per.evensen@osloskolen.no ansatt
Mihajlo Samardzic   elev
Lukas Montabord lukas.c.montabord@gmail.com elev
Kadra Yusuf kadra.yusuf@gmail.com foresatt
Beret Vorren beretv@gmail.com foresatt
Rune Kjellstad Nygaard runar.kjellstad.nygaard@gmail.com politiker
Christian P. Fjellstad Fjellstad@outlook.com politiker
Sindre Hervig sindre.hervig@gmail.com politker
     

Vararepresentanter

   
Monica Myrvang monica.myrvang@osloskolen.no ansatt
Ulrikke Roald ulrikke.roald@ude.oslo.kommune.no ansatt
Oscar Andria    
Jonathan Halperin    
Turid Hansen turid.loyte.hansen@gmail.com foresatt
Elisabet Gjesdahl et-gj@online.no foresatt
Joanna Rzadkowska joanna.rzadkowska@gmail.com politiker
Ingrid Frøyen ingrid.froyen@gmail.com politiker
Ane Hege Nøstvold ane.nostvold@kompetansenorge.no politiker