Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering


Medlemmer av Driftsstyret

      VARA            
Lars Tore Kaslegard ansatt   Mari Pahle ansatt  
Wenche Hanslien ansatt   Stine Melby ansatt  
Mathias Lalinde Eek-Pedersen elev        
Marcus Borge Hoen elev        
Kaja Borchgrevink foresatt   Dimitri Lurie foresatt  
Malin Gylvik foresatt        
Håkon Flydal politiker       Rannveig Sørskar  politiker  
Edvard Botterli politiker   Elisabeth Hekneby politiker  
Michaela Getz politiker   Levi K. Katambayi politiker  
           

 

Referater