FAU

FAU

Mulige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Medlemmer: 

Leder: Cathrine Bore

Nestleder: Helga Brøgger

8a: Pedersen, Christen (FAU) pedersen.christen@gmail.com

8a: Berg, Arild Skarsfjord (FAUVA) arild.berg@oslomet.no

8b: Selvik, Sabreen (FAU) sabreenselvik@gmail.com

8b: Zeiner, Hilde Hatleskog (FAUVA) hilde.zeiner@gmail.com

8c: Brøgger, Helga Maria (FAU) helga.brogger@gmail.com

8c: Eriksrud, Guro Sollien (FAUVA) guroseri@gmail.com

8d: Teigen, Rune (FAU) rune.teigen@gmail.com

8d: Imsen, Anke Wadenpohl (FAUVA) anke.imsen@gmail.com

8e: Myhrvold, Ketil (FAU) ketilmyhrvold@gmail.com

8e: Mungai, Maureen (FAUVA) maumungai@hotmail.com

9a: Bothner, Monica (FAU) monicabothner@gmail.com

9a: Jensen, Line Riise (FAUVA) lin-jen@online.no

9b: Shahinian, Ida Storrønningen (FAU) idaulriksen@gmail.com

9b: Schön, Barbara (FAUVA) barbara_schoen@yahoo.com

9c: Heli, Ulla (FAU) heliulla@gmail.com

9c: da Silvia, Tereza (FAUVA)  terezabarbosadasilva@yahoo.com

9d: Strømstad, Vanja (FAU) vanjst@online.no

9d: Gordon, Suzanne (FAUVA) suzanne.collett.gordon@noma.no

9e: 

9e:

10a: Risa, Vibeke (FAU) vibeke.risa@gmail.com

10a:

10b: Jakobsen, Cathrine (FAU) catjakobs@gmail.com

10b: Larsson, Ida (FAUVA) idalada@gmail.com

10c: Hennum, Martin (FAU) martin.j.hennum@gmail.com

10c: Kaarem, Helle Elisabeth (FAUVA) helle.kaarem@gmail.com

10d: Bore, Cathrine (FAU) cathrine.bore@gmail.com

10d: Alberg, Torunn (FAUVA) torunn.alberg@gmail.com

10e: Vorren, Beret Mørkved (FAU) beretv@gmail.com

10e: Buflod, Magnus (FAUVA) magnus@buflod.no

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU