FAU

FAU

Mulige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Medlemmer: 

8A: Vabo,  Signy I (FAU): S.I.Vabo@stv.uio.no 

8A: Johansen, Erling (vara): erling@k35.no 

8B: Tønnessen, Tyra FAU: tyrat@online.no 

8B: Andresen, Martin Henrik FAUVA: martin.h.andresen@bi.no 

8C: Eide, Odd Olav FAU: odd-olav.eide@kvaerner.com 

8C: Wille, Cecilie FAUVA: cw@morfeus.no 

8D: Bjerkan, Lise FAU: l_bjerkan@yahoo.com 

8D: Strømstad, Vanja FAUVA: vanjst@online.no 

8E: Skjellum, Else Margrethe Munthe FAU: else@skjellum.no 

8E: Hofsvang, Siv FAUVAsiv_hofsvang@yahoo.com 

9A: Brente, Pernille FAU: pernille.brente@akersolutions.com 

9A: Øyen, Una Cecilie Børja FAUVA: una.cecilie.borja.oyen@nrk.no 

9B: Berg, Karoline FAU: karoline.berg@gmail.com 

9B: Larsson, Ida FAUVA: idalada@gmail.com 

9C: Oeding, Karin FAUkarin.oeding@telefonica.net 

9C: Kaarem, Helle Elisabeth FAUVAhelle.kaarem@gmail.com 

9D: Bore, Cathrine FAUcathrine.bore@gmail.com 

9D: Alberg, Torunn FAUVA: torunn.alberg@gmail.com 

9E: Vorren, Beret Mørkved FAUberetv@gmail.com 

9E: Buflod, Magnus FAUVAmb@nsf.no 

10A: Sætre, Hanne Hay FAU: hannehay@gmail.com 

10A: Holm, Liv Dokk FAUVAliv.dokk.holm@gmail.com 

10B: Andresen, Casandra FAU kadra.yusuf@gmail.com 

10B: Lervåg, Astrid FAUVAastrid.lervag@hotmail.com 

10C: Thorbjørnsrud, Kjersti FAU: kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no 

10C: Tollefsen, Anders FAUVAat@kulturtanken.no 

10D: Munkelien, Eli Bleie FAUelmun@innovasjonnorge.no 

10D: Nikolaisen, Linda Ørbekk FAUVAlinda.nikolaisen@gmail.com 

10E:

10E:

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU