FAU

FAU

Mulige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Kilde: FUG

8A: Vabo,  Signy I (FAU)                                       S.I.Vabo@stv.uio.no 

8A: Johansen, Erling (vara)                                  erling@k35.no 

8B: Tønnessen, Tyra FAU                                    tyrat@online.no 

8B: Andresen, Martin Henrik FAUVA                 martin.h.andresen@bi.no 

8C: Eide, Odd Olav FAU                                        odd-olav.eide@kvaerner.com 

8C: Wille, Cecilie FAUVA                                       cw@morfeus.no 

8D: Bjerkan, Lise FAU                                           l_bjerkan@yahoo.com 

8D: Strømstad, Vanja FAUVA                               vanjst@online.no 

8E: Skjellum, Else Margrethe Munthe FAU       else@skjellum.no 

8E: Hofsvang, Siv FAUVA                                      siv_hofsvang@yahoo.com 

9A: Brente, Pernille FAU                                       pernille.brente@akersolutions.com 

9A: Øyen, Una Cecilie Børja FAUVA                    una.cecilie.borja.oyen@nrk.no 

9B: Berg, Karoline FAU                                         karoline.berg@gmail.com 

9B: Larsson, Ida FAUVA                                        idalada@gmail.com 

9C: Oeding, Karin FAU                                          karin.oeding@telefonica.net 

9C: Kaarem, Helle Elisabeth FAUVA                   helle.kaarem@gmail.com 

9D: Bore, Cathrine FAU                                       cathrine.bore@gmail.com 

9D: Alberg, Torunn FAUVA                                 torunn.alberg@gmail.com 

9E: Vorren, Beret Mørkved FAU                        beretv@gmail.com 

9E: Buflod, Magnus FAUVA                                mb@nsf.no 

10A: Sætre, Hanne Hay FAU                              hannehay@gmail.com 

10A: Holm, Liv Dokk FAUVA                              liv.dokk.holm@gmail.com 

10B: Andresen, Casandra FAU                         kadra.yusuf@gmail.com 

10B: Lervåg, Astrid FAUVA                               astrid.lervag@hotmail.com 

10C: Thorbjørnsrud, Kjersti FAU                     kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no 

10C: Tollefsen, Anders FAUVA                        at@kulturtanken.no 

10D: Munkelien, Eli Bleie FAU                        elmun@innovasjonnorge.no 

10D: Nikolaisen, Linda Ørbekk FAUVA          linda.nikolaisen@gmail.com 

10E:

10E:

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU