FAU

FAU

Mulige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Medlemmer: 

8A: Solveig Busk Halvorsen Solveig.halvorsen@oslo.msf.org

8A: Marianne Welhaven Løken(vara) mloechen@gmail.com 

8B:Marte Storhaug Danbolt martedanbolt@hotmail.com 

8B:Gunnvor Hovde gunnvorho@gmail.com 

8C:Hanna Rommerud hannarommerud@hotmail.com 

8C:Christine Marie Engh christine.engh@aftenposten.no 

8D:Nils Halvorsen nh@4b.no 

8D:Marte Heian-Engdal (vara) martehei@gmail.com 

8E:Pål Dybwik padybwik@online.no 

8E:Tara/Espen Dronsett (vara) dronsett@dronsett.no 

9A:Camilla Orten camillaorten@hotmail.com 

9A:Christen Pedersen  pedersen.christen@gmail.com

9B:Anja Gustavsson gustavsonanja@gmail.com 

9B:Siw Anita Bjerke (vara) siwanita24@hotmail.com 

9C:

9C:

9D:Malin Gylvik gylvik@hotmail.com 

9D:Anke Imsen anke.imsen@gmail.com 

9E:Frode Marsteen frode.marsteen@gmail.com

9E:Ketil Myhrvold  (vara) ketilmyhrvold@gmail.com 

10A:Line Riise Jensen lin-jen@online.no 

10A:Monica Bothner (vara) monicabothner@gmail.com  

10B:Nina Zimmer zimmernina73@gmail.com

10B:Hallvord Reiar Michaelsen (vara) hallvord@hallvord.com

10C:Bjørn Nordermoen bjorn@grindalognordermoen.no 

10C:Anna Tereza Barbosa Da Silva (vara) terezabarbosadasilva@yahoo.com

10D:Monika Maslanka Kozikowska monika.mkozikowska@gmail.com 

10D:Johannes  (vara) js@nordicarch.com 

10E:Christoffer Sundby christoffersundby@mac.com 

10E:Siri Elsa Arnesen (vara) siri.arnesen@icloud.com