Søknad om skoleplass ved Fagerborg skole

Fagerborg skole

Da må du fylle ut en søknad om skoleplass som sendes som vedlegg på e-post eller per post. 

E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk eposten med Fagerborg skole 

Pr. post: Oslo kommune Utdanningsetaten, Fagerborg skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Merk konvolutten med Fagerborg skole.