Hovedseksjon

Ungdomstjenester

Du kan ta kontakt om du ønsker noen å snakke med. Det kan være om for eksempel kriminalitet, rus, psykisk helse, skole, mistrivsel, mobbing, ensomhet eller vennekonflikter. Vi hjelper også til dersom du trenger praktisk hjelp, som for eksempel å søke jobb eller komme i kontakt med andre instanser (kommunen, utdanningsetaten, lånekassen, barnevernet, politi o.l.).

Bydelen arrangerer også gratis ferieaktiviteter for ungdom, mer informasjon om dette kan du finne på:

App: Ung på Haugen

Facebook: Ung på Haugen

Instagram: Ungpaahaugen

331074

Ungdomstjenesten har taushetsplikt!     

 

Ungdomstjenesten har taushetsplikt!     

 

Ruskonsulent for unge i bydel St.Hanshaugen

Tone Lauvstad
Tlf: 481 80 197
E-post: Tone.lauvstad@bsh.oslo.kommune.no

    

Oslohjelpa