Hovedseksjon

Vår profil

På Fagerborg skole ønsker vi at elevene:

  • er en del av et godt og trygt læringsmiljø
  • deltar aktivt i egne læringsprosesser
  • får tilpasset opplæring av høy kvalitet
  • møter faglig dyktige lærere som er opptatt av at den enkelte lykkes
  • blir godt forberedt til å møte fremtiden
  • bidrar til felleskapet

Ren ungdomsskole

Skolen er en ungdomsskole med elever fra 8.–10. klasse, plassert i nordenden av Sophus Bugges plass (også kalt Bayern) i bydel St. Hanshaugen. Skoleåret 2019/2020 har skolen omlag 420 elever og 51 ansatte, og skolen har kapasitet til å huse 5 paralleller. Skolens elever kommer primært fra Ila skole og Bolteløkka skole, men også fra Marienlyst og Møllergata skoler. I tillegg har skolen søkere fra mange andre skoler.

I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, vil vi skape framtidas skole!

Historie

Fagerborg skole åpnet i nåværende bygg som middelskole i 1916, det har dermed vært drevet skole i over hundre år i dagens lokaler. Skolen var i mange år en videregående skole kanskje særlig kjent for sin danselinje og lange revytradisjon, men skolen hadde også studiespesialisering.

Fagerborg videregående skole ble lagt ned i 2014, og skolens tilbud ble overført til nye Blindern videregående skole.