Vår profil

På Fagerborg skole ønsker vi at elevene:

  • er en del av et godt og trygt læringsmiljø
  • deltar aktivt i egne læringsprosesser
  • får tilpasset opplæring av høy kvalitet
  • møter faglig dyktige lærere som er opptatt av at den enkelte lykkes
  • blir godt forberedt til å møte fremtiden
  • bidrar til felleskapet


Ren ungdomsskole

Skolen er en ungdomsskole med elever fra 8.- 10. klasse, plassert i nordenden av Sophus Bugges plass (også kalt Bayern) i bydels st. Hanshaugen. Ved oppstart i 2015 hadde skolen omlag 310 elever og 30 ansatte, men elevtallet vil øke de første årene, og skolen har kapasitet til å huse fem til seks paralleller. Skolens elever kommer primært fra Ila skole og Bolteløkka skole, men også fra Marienlyst og Møllergata skoler. I tillegg har skolen søkere fra mange andre skoler.

I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, vil vi skape framtidas skole!

Historie

Fagerborg skole åpnet i nåværende bygg som middelskole i 1916, så neste år kan skolen feire hundre år i dagens lokaler. Skolen var i mange år en videregående skole kanskje særlig kjent for sin danselinje og lange revytradisjon, men skolen hadde også studiespesialisering. Fagerborg videregående skole ble i 2014 lagt ned, og skolens tilbud ble overført til nye Blindern videregående skole.