Hovedseksjon

Elevrådet

Elevorganisasjonen om elevrådsarbeid

Som tillitsvalgt er det viktig å tenke på at man er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Man må være åpne for alle saker og alle elever, uansett hva du synes om det eller dem i første omgang.

Samtidig kan du ikke bare sitte på baken og vente at ting skal strømme inn, du må ta initiativ. Avhold klasseråd, foreslå at klassen går på kino sammen, og plukk opp de små tingene. Vær på vakt, for du skal tale elevenes sak og gjøre slik at alle blir hørt.

Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Dersom elever ønsker at saker skal tas opp i elevrådet, må de melde fra til klassens representant.

Anne Dorte Heldal er læreren som har ansvaret for elevrådet.