Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: 

Eva Holm
Tilstede: Mandag /onsdag /torsdag /fredag kl. 08.30–15.30
Tlf: 90632218
E-post: eva.holm@bsh.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier er et tilbud til elever som strever med ulike helseproblemer eller som ønsker noen å snakke med. I de tilfellene det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Elevterapeut

Anne Mari Øverøyen
Tilstede: torsdag
E-post: annemari.overoyen@bsh.oslo.kommune.no 

Elevterapeut har fokus på forebyggende helsearbeid og gir støttesamtaler til elever som har lettere psykiske helseplager. Samtaler avtales gjennom helsesykepleier og R-team.
Vi oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og eventuelle behov for veiledning og/eller oppfølging.

Henvisning til elevterapeut via helsesykepleier.

Fysioterapeut

Ingrid Bjørge Sydengen
Tilstede: Ved behov
E-post: ingrid.sydengen@bsh.oslo.kommune.no 

Ergoterapeut

Siv-Hege Madsø
Tilstede: Ved behov
E-post: siv-hege.madso@bsh.oslo.kommune.no 

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier som er tilstede på skolen faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Fysioterapeut er tilstede ved behov. Ergoterapeut er tilknyttet tjenesten.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).