Hovedseksjon

Klage på standpunkt

Standpunkt

Når det gjelder standpunkt, er det viktig å vite at klagenemda ikke vurderer om karakteren er riktig, men om bestemmelsene for karakterfastsetting er fulgt. Hvis Fylkesmannen mener de ikke er fulgt, må skolen vurdere karakteren på nytt. Den kan da bli endret, eller bli stående.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den må undertegnes av den som har rett til å klage (se ovenfor) innen 10 dager fra karakterene er offentliggjort. Det må stå i klagen hva du vil klage på. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen.

Fylkesmannen har ytterligere informasjon om klageretten.