Velkommen til skolestart

Åttende klasse i festsalen første dag