Foreldremøte 10. trinn

10e: møter kl 17.00 i festsalen, klasserommet kl 18.00

10a og 10c: møter kl 17.00 i klasserommet, festsalen kl 18.00

10b og 10d: møter kl 18.00 i klasserommet, festsalen kl 19.00.

Hovedtema i festsalen vil være informasjon om videregående skole